4_1152302445200670975
slider1
Ampath-Laboratories-7
identification-test-tube-laboratory-label_1
LabMouse
maxresdefault

سورنا ژن

/
سورنا ژن، به عنوان یک شرکت دانش بنیان، توسط دکتر معین دهباشی، مائده رویگری و دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی در مرکز رشد و فناوری دانشگاه اصفهان در سال 1395 تاسیس شد. این شرکت پروتئین های نوترکیب دارویی، آنتی بادی های مونوکلونال دارویی، کیت های تشخیصی و محصولات بیولوژی مولکولی را تولید می کند. هدف بعدی شرکت سورنا ژن ورود به سلول درمانی و سلول درمانی ایمنی به صورت بالینی به طور خاص برای درمان سرطان می باشد که برای اولین بار در ایران صورت خواهد گرفت.

محصولات فناورانه و حوزه های تحقیقاتی

/
در زمینه کیت های تشخیصی، شرکت سورنا ژن در نظر دارد تا کیت های دقیق، سریع و ارزان قیمتی را برای شناسایی پاتوژن ها و به طور خاص ویروس های HIV، HBV و HCV تولید نماید. این محصولات می توانند در آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز انتقال خون مورد استفاده قرار گیرد. مدت زمان انجام آزمایش با این کیت ها در حدود 1 ساعت و دقت این روش می تواند به تعدادی از نسخه های ویروسی محدود شود. در مورد پروتئین های نوترکیب دارویی، تولید به شکل بالک برای این داروها انجام خواهد شد.
مشتاقانه در انتظار نقطه نظرات و پیام های شما عزیزان هستیم